لغات آسیب شناسی

آموزش زبان آلمانی Pathologie آسیب شناسی  Allergologie آلرژی شناسی Arbeitsmedizin Haut- und Geschlechtskrankheiten بیماری های پوستی و مقاربتی  Nephrologie (Dialyse) بیماری های کلیوی (دیالیز) Allgemeinmediziner پزشکان عمومی  Laboratoriumsmedizin پزشکی آزمایشگاهی Orthopädie   پزشکی استخوان  Gastroenterologie پزشکی بیماری های گوارش  Urologie پزشکی دستگاه ادراری و تناسلی  psychotherapeutische Medizin پزشکی روان درمانی  Frauenheilkunde und Geburtshilfe پزشکی زنان و اطلاعت بیشتر دربارهلغات آسیب شناسی[…]