حمل و نقل در آلمان

شبکه ی حمل و نقلی در آلمان بسیار بزرگ و همچنین کامل است و شما به راحتی می توانید به سراسر آلمان به راحتی سفر کنید. چه با دوچرخه ،چه با اتوبوس و قطار می توانید به راحتی در سطح شهر رفت و آمد کنید. دسترسی از آلمان به کشور های همسایه نیز بسیار ساده اطلاعت بیشتر دربارهحمل و نقل در آلمان[…]